Om C.G. Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) var en av skaparna av den moderna analytiska psykologin som strävar efter att framhäva vår dialog med det omedvetna inom var och en av oss.

Han skapade många idéer som fortsätter att påverka nutiden: komplex, arketyper, vår persona, skugga, anima och animus, personlighetstypologin, drömtolkning och hur personlig utveckling sker genom individuationsprocessen är bara några av dem.

Han skattade även den kreativa delen av livet mycket högt och ansåg att spiritualitet var en central del av den mänskliga resan.

Jungs sätt att tolka mänskliga företeelser på ett symboliskt plan fördjupar inte bara förståelsen av vår personlighet genom att öppna upp psykodynamiken i våra egna biografier och drömmar, utan når också de djupare, kollektiva mönster som utvecklas inom våra kulturer.

I sina memoarer ”Minnen, Drömmar, Reflektioner”, skriver Jung att människor bara kan känna mening när de känner att de lever ett symboliskt liv och därigenom är del av ”det gudomliga dramat”.

Slutligen är det detta enda som skänker mening till mänskligt liv, allt annat är banalt, säger Jung. ”Karriär, barn, allt är en illusion jämfört med detta enda, att ditt liv är meningsfullt.”