Om Jungiansk Psykoanalys

Genom individuella sessioner, där drömmar, aktiv imagination och ibland uttryckande konstformer används, lyfter Jungiansk Psykoanalys fram omedvetna komplex och annat innehåll som gömmer sig i psykets ”skugga” till ljuset och bidrar därmed till att återställa balansen och dialogen mellan det rationella egot och det djupare ”Självet”.

På detta sätt blir klienten förmögen att bättre hantera sina nuvarande relationer och tidigare skeenden i livet samt att höra och lita på sin ”inre röst”. Under denna process dras projektioner tillbaka från människor och objekt i den yttre världen och klienten stimuleras till omdanande tillväxt och mognad och till att uppnå en känsla av helhet och mening i sitt liv.

Om det är påkallat engagerar sig Jungiansk Psykoanalys även intensivt i djupare spirituella och existentiella aspekter av livet och hjälper klienten att hitta sin egen förbindelse till tillvarons eviga frågor.

Utmaningarna under inre arbete, till exempel med analys, är flera: det kostar tid och energi, det kräver mod och integritet och förutsätter en beredskap att ta vara på det ens omedvetna frambringar i drömmar eller på andra sätt. Men har vi ändå känt att inre helhet och ett inre liv har ett värde så finns det egentligen inget annat val än att förr eller senare anta denna utmaning.

I en tid av uttalad sekularisering och relativisering av värderingar och traditionella mänskliga ritualer och samband har vårt samhälle vanligen mycket litet om ens någon hjälp att ge de människor som av olika skäl känner att de behöver stöd under denna process. Här är analysen, och analytikern, ett ovärderligt verktyg.